Yedinci Gün Adventistleri’nin temel inanç ve uygulamalarını 28 maddede açıklayan bir serinin.

28 modules
840 dakika
Kurs Programı
ders 1
Adventist İnancı 1: Allah’ın Sözü
30 dakika
Derse başla
ders 2
Adventist İnancı 2: Tanrılık
30 dakika
Derse başla
ders 3
Adventist İnancı 3: Baba Tanrı
30 dakika
Derse başla
ders 4
Adventist İnancı 4: Oğul Tanrı
30 dakika
Derse başla
ders 5
Adventist İnancı 5: Kutsal Ruh Tanrı
30 dakika
Derse başla
ders 6
Adventist İnancı 6: Yaratılış
30 dakika
Derse başla
ders 7
Adventist İnancı 7: İnsanın Doğası
30 dakika
Derse başla
ders 8
Adventist İnancı 8: Büyük Mücadele
30 dakika
Derse başla
ders 9
Adventist İnancı 9: Mesih’in Yaşamı, Ölümü ve Dirilişi
30 dakika
Derse başla
ders 10
Adventist İnancı 10: Kurtuluş Tecrübesi
30 dakika
Derse başla
ders 11
Adventist İnancı 11: Mesih’te Büyümek
30 dakika
Derse başla
ders 12
Adventist İnancı 12: Kilise
30 dakika
Derse başla
ders 13
Adventist İnancı 13: Bakiye ve Görevi
30 dakika
Derse başla
ders 14
Adventist İnancı 14: Mesih’in Bedeninde Birlik
30 dakika
Derse başla
ders 15
Adventist İnancı 15: Vaftiz
30 dakika
Derse başla
ders 16
Adventist İnancı 16: Rab’bin Sofrası
30 dakika
Derse başla
ders 17
Adventist Belief 17: Ruhsal Armağanlar ve Hizmetler
30 dakika
Derse başla
ders 18
Adventist İnancı 18: Peygamberlik Armağanı
30 dakika
Derse başla
ders 19
Adventist İnancı 19: Tanrı’nın Yasası
30 dakika
Derse başla
ders 20
Adventist İnancı 20: Sebt ( Şabat) Günü
30 dakika
Derse başla
ders 21
Adventist İnancı 21: Vekilharçlık
30 dakika
Derse başla
ders 22
Adventist İnancı 22: Hristiyan Davranışı
30 dakika
Derse başla
ders 23
Adventist İnancı 23: Evlilik ve Aile
30 dakika
Derse başla
ders 24
Adventist İnancı 24: Mesih’in Göksel Tapınaktaki Hizmeti
30 dakika
Derse başla
ders 25
Adventist İnancı 25: Mesih’in İkinci Gelişi
30 dakika
Derse başla
ders 26
Adventist İnancı 26: Ölüm ve Diriliş
30 dakika
Derse başla
ders 27
Adventist İnancı 27: Milenyum ve Günah’ın Sonu
30 dakika
Derse başla
ders 28
Adventist İnancı 28: Yeni Yeryüzü
30 dakika
Derse başla
Şimdi kursa başla